Growth Marketing Forum

1. ALINA IORDACHE — Corporate Speaker @ SEMrush

Bekijk de presentatie van Alina Iordache (LinkedInTwitter) op Slideshare.

2. Bert Depiere — Director Digital Innovation @ GROHE

Bert (Linkedin) is intrapeneur in Grohe die een startup van 20 mensen leidt binnen Grohe.

3. Tom Devos — Founder & CEO van Intago

Tom Devos (Linkedin) is CEO van Intago, een kleine tech startup.

4. Omar Mahout — The Art Of Scaling

Bekijk de presentatie van Omar (Linkedin) op Slideshare.

5. Content Marketing Workshop

Een interessante workshop waarin gepleit wordt om de content shock mee te pareren door in je content marketing aanpak in te zetten op authority.

6. Though Leadership Workshop

De presentatie van Clo Willaerts (Twitter & Linkedin) kun je hieronder bekijken. Clo brengt het op een erg onderhoudende, maar altijd relevante manier. Een fijne workshop die meer inzicht gaf in het Thought Leadership.

  • Een TL wordt erkend op een bepaald vakgebied > je beslist niet om een tl te worden, maar je wordt dat gekozen. Expertise die gezocht wordt en beloont
  • Een TL deelt die expertise heel gemakkelijk (is anders dan een academicus). Expertise is niet iets wat je gaat bewaken, in tegendeel, je gaat het zoveel als mogelijk delen.
  • Je zit in de echte wereld: je verstaat de business en de audience.
  • Je bent een mix van 3 profielen een professor, een marketer en je ziet waarom een bepaalde trend opkomt en belangrijk is voor de business.

7 New Growth Hacks To Skyrocket Your Business In 2018 — Neil Patel

Het was de eerste keer dat Neil Patel in België kwam spreken. Het is een geboren spreker die z’n publiek probleemloos meeneemt, inzichten van hacks deelt en dat op een licht entertainende manier. De manier waarop het ‘Mechelen’ uitsprak (‘mickelen’) om het geotargetten uit te leggen was bijzonde grappig.

--

--

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jef De Busser

Jef De Busser

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be