Gewoontedier

Het inzicht

 1. Goede voornemens zijn belangrijk zijn, maar nooit dringend. In tegenstelling tot de vuilzakken buiten zetten, e-mails beantwoorden en rekeningen betalen. Dat boek schrijven en die marathon lopen… Dat is, denk je op 6 januari, toch eerder nice to have.
 2. Goede voornemens focussen op een groot resultaat. Een boek van 300 bladzijden (80.000 woorden), een loopwedstrijd waar de eerste deelnemer dood bij neerviel… Het lijkt op de kantoorslaaf die bij A.S.Adventure binnen wandelt en expeditiemateriaal koopt omdat hij dat jaar de Mount Everest wil beklimmen. Terwijl hij eigenlijk moet beginnen met een degelijk paar A-wandelschoenen waarmee hij elke dag mee kan gaan wandelen.
 3. Goede voornemens zijn geen strategie. Ik ga ‘stoppen met roken’ op 1 januari! Tof, maar hoe ga je dat doen? Op basis van je wilskracht? Wilskracht is als een Porsche 911 in de garage. Fijn als je die optie hebt, maar de meesten onder ons rijden met een Toyota Starlet 1.0 uit 1989. ;-) Da’s prima want die brengt ons elke dag gezwind van A naar B.

De Strategie

 1. Voornemen: sterker worden ⇨ Gewoonte: elke dag 10 pushups
 2. Voornemen: gezonder worden ⇨ Gewoonte: geen alcohol meer drinken
 3. Voornemen: fitter worden ⇨ Gewoonte: twee keer per week 5km lopen
 4. Voornemen: creatiever worden ⇨ Gewoonte: twee keer per week 500 woorden schrijven.
 1. Nieuwe gewoontes moeten eenvoudig zijn. De nieuwe gewoontes kan ik van thuis uit doen of starten.
 2. Ze krijgen een vaste plaats in de agenda. Pushups doe ik voor dat ik ‘s morgens mijn tanden poets. Het lopen en schrijven gebeurt op een vast tijdstip. Daarrond plan ik de agenda.
 3. Ze kosten wel moeite, maar ook weer niet teveel. 10 pushups doe je op amper 15 seconden. Geen alcohol drinken is vrij eenvoudig. De overige twee vragen iets meer inspanning.

De Resultaten

 1. Aantal push ups: Doel 1.400 <> Resultaat: 2.919 (208%)
 2. Aantal dagen zonder alcohol: Doel: 140 <> Resultaat: 138 (98%)
 3. Aantal kilometer gelopen: Doel: 200 km <> Resultaat: 190 (95%)
 4. Aantal woorden geschreven: Doel: 20.000 <> Resultaat: 30.650 (153%)

Learnings

De gewoonte van 10 pushups per dag groeit gestaag aan tot 23 pushups per dag.

--

--

--

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jef De Busser

Jef De Busser

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

More from Medium

Checkerboard Sablés, File Under: Gorgeous Things I Will Never Make

8 STEPS FOR BETTER TIME MANAGEMENT AS A STUDENT

Repetition, Inspiration and What’s Not Possible.

How does writing help in generating ideas?