Hoe gebruiken Land Rover, Mazda, Volvo en Aston Martin premium content?

Land Rover

Uitdaging: Relevant worden.

Land Rover Marketing anno 1999: Spectaculair, maar weinig relevant

Oplossing: een content aanpak waarbij authenticiteit centraal staat.

Jeremy Clarkson zou de SVR laten omschrijven als: “It is a stupid car and I loved it very much indeed”
Land Rover’s One Life: een allesbehalve traditioneel automagazine. Download hier de uitgave van april 2018. (pdf — 97 mb)

Conclusie

Mazda

De uitdaging was: opschuiven van mainstream naar premium.

Oplossing: Door in te zetten op volgende pijlers:

  1. Kodo-design: Simple pure unclutterd style
  2. Craftsmanship: Quality (in beeld brengen van hun ontwerpafdeling) en heritage (tour door Mazda museum)
  3. Driving appeal: engagement rather than just speed and sportiness (cfr. de Mazda MX-5).

Conclusie

Volvo

De uitdaging: meer vooruitstrevend en premium worden, maar uniek Zweeds blijven.

  1. Het onderscheidende Zweeds design
  2. Van passieve naar actieve veiligheid gaan (meer techy en sexy worden)
  3. Ze willen gezien worden als de meest human-centric autofabrikant.

Conclusie

Aston Martin

De uitdaging voor Aston Martin in 2016 was: hoe kunnen we in plaats van een premium luxe-wagenfabrikant een premium luxe-lifestyle-fabrikant worden?

Koers van Ferrari-aandeel.
Aston Martin Residenties: dat is een skyscraper van 66 verdiepingen met 391 woningen aan de Biscany Bay in Miami. Prijskaartjes schommelen tussen 600.000 dollar en 50 miljoen

Conclusie

Extra voorbeelden?

Cadeautje?

Tot in den draai?

--

--

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jef De Busser

Jef De Busser

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be