Het is begin januari 2020.
Ik maak wéér dezelfde voornemens als vorig jaar. En de vier jaren daarvoor:

Gezonder leven, fitter worden, afvallen en een boek schrijven.

Maar dit jaar wordt het anders.

Dit jaar vertrouw ik niet meer op wilskracht. …


gewoonte (v.;-n of -s)
1. wat men gewoon is te doen: het is zijn gewoonte om vroeg naar bed te gaan
2. het telkens doen van datgene waaraan men gewoon is: hij doet het uit gewoonte

Er zijn veertigers die een marathon lopen en er zijn er die een boek…


Op dinsdagavond vond de uitreiking van de Nederlandse Grand Prix Content Marketing Awards in Amsterdam plaats. Deze Grand Prix beloont de meest succesvolle contentstrategieën en producties in Nederland en België. Ook een 10-tal Belgische cases deden een gooi naar de Nederlandse awards. …


Ik zag dat iemand bij Febiac de post van Sofie Lenaerts, presentatrice van Kijk Uit, ‘interessant vond’. In de post vraagt Sofie Lenaerts naar “Suggesties, nieuwe onderwerpen, tips voor sociale media of ideeën voor rubrieken, poll’s, quiz…

Doorgaans ben ik nogal voorzichtig met advies (“Advice is a form of nostalgia


Wat is een thought leader, hoe herken je die of heb je ambitie om er een te worden?

Clo Willaerts dompelde ons tijdens het Growth Marketing Forum (maart 2018) onder in de wereld van de Thought Leader. Meer weten over wat er tijdens het GMF werd gezegd? …


Is het 2018 Rewind-overzicht van Youtube de minst geslaagde Rewind?

Youtube maakt een keer per jaar een compilatie van de meest opmerkelijke video’s van dat jaar.

2018 was op dat vlak, gelukkig, geen uitzondering, maar al snel kwam er nogal tegenwind op de 2018-versie. Het aantal dislikes klom in een…


In WHEN bundelt Daniel Pink een indrukwekkende hoeveelheid onderzoek in een vlot leesbaar boek en geeft hij inzicht in hoe timing je gedrag onbewust beïnvloedt.

Je vindt heel wat ‘how to’-boeken, maar WHEN is het eerste when-to boek.

Maar geeft het ook inzichten waar je in je dagelijkse leven wat…


Wat is de overeenkomst tussen de content aanpak van Land Rover, Mazda, Volvo en Aston Martin?

Het doel: het merk meer premium maken en dit is hoe ze dat doen.

Tijdens het seminarie Content Marketing And The Automotive Sector (georganiseerd door BPost en Custo) lichtte Gavin Green (Automotive Director van…


Hij ziet er uit als een messias-figuur en wie luistert naar wat Steve Jobs in 1997 vertelt, ziet moeiteloos waarom z’n woorden twintig jaar later nog steeds relevant zijn.

Steve Jobs introduceert in deze video de ‘Think Different’ campagne. De manifesto-gedreven video wordt echter vooraf gegaan door een duidelijke situatieschets…


De zaken die ik volgend jaar nog van GMF wil onthouden

Hoe kun je groeien: je bereik, je merk, je impact? Het is een vraag met veel antwoorden.

Disclaimer: tijdens een event maak ik nota’s en wanneer ik merk dat een spreker niet voldoende interessant/relevant is, werk ik door. …

Jef De Busser

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store