13 do’s en don’ts voor Kijk Uit

 • Doelgericht staat voor KPI’s (welk marketing doelstellingen streef je na: awareness creëren rond verkeersveiligheid, of meer specifiek rond het aantal verkeersslachtoffers, rond gsm-gebruik achter het stuur… Of, streven we gedragsverandering na?)
 • Meerwaarde: de content moet meerwaarde hebben voor de eindgebruiker. Je vertrekt dus vanuit het standpunt van de ontvanger.
 • kwaliteitsvolle en relevant: geeft de inhoud antwoorden op bepaalde vragen (help-content) of geeft die nieuwe inzichten (hub-content) voor de doelgroep?
 • Inhoud: aan de hand van video in dit geval
 • Verspreidt: het maken van de content is de helft van het werk. Het verspreiden ervan de andere helft.
 1. Bepaal je strategie voor Kijk Uit (leestip: Start With Why en Content.inc) en bekijk in welke mate gedragsverandering te realiseren is door het veranderen van gewoontes (leestip: The Power Of Habit). Bepaal je content sweet spot. Neem je tijd om je huiswerk te maken en het samen te vatten op een A4. Bij die oefening zal je allicht tot de conclusie komen dat de presentator/presentatrice een cruciale rol kan spelen. Het is immers die persoon die het programma een eigen stem (tone of voice) geeft.
 2. Bepaal de strategie voor de presentator/presentatrice. In tegenstelling tot anonieme budgetbepalers ben jij het gezicht dat een boodschap brengt. In tegenstelling tot de anonieme budgetbepalers heb jij wél iets te verliezen (je hebt Skin In The Game). Dat is een enorme opportuniteit.
 1. Bepaal je content promise: wat voor type content ga je maken, voor welke doelgroep en welk effect beoog je met die content.
  Bijvoorbeeld: Met Kijk Uit willen we aan de hand van een persoonlijke manier data vertalen naar inzichtelijke, begrijpbare informatie voor het brede publiek zodat die bijdraagt tot de verkeersveiligheid.
 2. Wat voor types van content ga je maken? Blogs, video’s, webinars, boeken, magazines, etc.
  Bijvoorbeeld: de 5 minuten tv-video, een eigen opinie (column) over een actueel thema, duiding bij data (infographic),…
 3. Welke formats ga je hebben: een long form video, 5 snelle vragen (korte video’s), een getuigenis, een expert aan het woord,…
 4. Wat wordt je eigen kanaal? Wat is je eigen online plaats waar je je autoriteit opbouwt.
  Bijvoorbeeld: www.kijk-uit.be of www.kijkuit.be (naar het schijnt eenvoudig te koop via een verzoek aan de huidige eigenaar).
 5. Content distributie. Wat worden je traffic builders?
  Bijvoorbeeld (owned media) een eigen nieuwsbrief, integratie van je content in overige VSV-communicatie, relevante communicatiekanalen van bijv. gemeentes (cfr. kusttram),…
 6. Wanneer ga je wat communiceren? Maak een content kalender met onderwerpen, de verwachtte output, de doelgroep, de KPI’s, etc.
 7. Content promotie. Hoe kun je de content die je gemaakt hebt voor een kanaal promoten?
  Bijvoorbeeld (paid media):promoot aan de hand van advertising je content op sociale media
  Bijvoorbeeld (earned): heb je een column/opinie geschreven, zijn er media die die willen overnemen?
 8. Zorg ervoor dat je je content inspanningen kan meten.
 9. Analyseer en stuur bij.
 1. Youtube-video’s met een tv-uitzending intro van 15 seconden
 2. Social media video’s zonder ondertiteling
 3. Privé-video’s die aan je speellijst zijn toegevoegd (screenshot)
 4. Youtube-video’s waarin reclamebanners worden getoond (screenshot)
 5. Youtube-video’s die niet geoptimaliseerd zijn qua thumbnail. (Leestip: How to optimize your content)
 6. Youtube-video’s die niet geoptimaliseerd zijn qua metatags (maar 5 keywords: kijk uit\”,\”pechstrook\”,\”pech\”,\”ongeval\”,\”panne) (screenshot)
 7. Youtube-video’s met automatisch gegenereerde ondertiteling (screenshot)
 8. Youtube-video’s geen link in de omschrijving naar de bestemmingspagina… (screenshot)
 9. Landingspagina’s met enkel een Youtube ingeëmbed zonder omschrijving (screenshot)
 10. Landingspagina’s met enkel een Youtube ingeëmbed zonder link naar jouw bestemmingspagina (linkbuilding)
 11. Een outro op de video die verwijst naar fedpol.be in plaats van politie.be
 12. Uitgeschakelde reacties onder de video’s.(screenshot)
 13. Deze url staat op de tweede organische plaats in Google als je op Kijk Uit zoekt, maar die url geeft een 404. (Update: is ondertussen opgelost)
 1. Een eigen website: www.kijkuit.be of www.kijk-uit.be (als het snel moet gaan)
 2. Een eigen twitter-account voor Kijk Uit
 3. Een eigen FB-fanpagina voor Kijk Uit
 4. Vul Kijk Uit-wikipedia aan.
 5. Maak een eigen sofielenaerts.be aan met instructies over hoe en waarom pers je mag contacteren (screenshot)
 6. Maak een eigen Sofie Lenaerts-Wikipedia aan. (screenshot)
 7. Update je persoonlijke Twitter-account. Als je die niet gebruikt, verwijs bezoekers dan door waar ze wel met je in contact kunnen komen. (screenshot)
 8. Creëer op politie.be een plaats voor Kijk Uit en voor jezelf
 9. Zet relevante contactinfo in de Youtube-omschrijving: gaat de uitzending over drugsgebruik, voeg dan in de omschrijving de contactgegevens toe voor iemand die vragen heeft rond dat topic.
 10. Probeer content breder te brengen vanuit het standpunt van de eindgebruiker. What’s in it for them.
 11. Overweeg om verhalen vertellen (hub-content).
 12. Overweeg om te reageren los van het beleid: verkeersveiligheid is quasi wekelijks in het nieuws. Reageer vanuit je eigen TL-Twitter-account.
 13. Zijn er extra samenwerkingen mogelijk met partijen zoals Febiac?

--

--

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jef De Busser

Jef De Busser

Content expert die waardevolle informatie over goede gewoontes zoekt, bundelt en herwerkt tot een wekelijkse nieuwsbrief: elkedagbeter.be